Trädvård

Det finns många olika sätt att ta hand om träd. Olika träd kräver också olika tillvägasångssätt. När vi har de i vår närhet vill vi framförallt att de ska vara säkra, men också vackra och problemfria. 

 

Öppna upp under kronan

Ibland kan det behövas rensas under själva kronan för att t.ex. ge utrymme för skyltar, byggnader eller sikt vid vägkorsningar.

 

Rensning

Gamla träd får lätt grenar som antingen dör eller är i sämre skick. Genom att rensa bort och tunnat ur stimuleras de välmående grenarna att ta mer plats. 

 

Beskärning

Oavsett om trädet har angrepp eller bara har börjat växa vilt, kan urgallring och beskärning vara bra för trädets välmående. 

Du vet väl att du kan använda RUT-avdrag
vid trädfällning och stubbfräsning 

Kontakt:  070-721 66 23  I  wallmanstradfallning@gmail.com