Trädfällning

Sektionsfällning / Klättring

Nedtagning av träd genom klättring, så kallad sektionsfällning, är ett vanligt sätt att ta ner träd på. Det använder vi främst vid arbete i villaträdgårdar eller i trånga och begränsade utrymmen, där det finns ömtålig vegetation som ska sparas.

Vi har professionella trädklättrare med lång erfarenhet av såväl nedtagning som beskärning och trädvård. 

 

Så här går det till:

  • Först avlägsnas alla grenar på vägen upp
  • Sedan tas stammen i bitar på vägen ner
  • Vid behov hissar vi ned grenar och stamdelar med hjälp av särskild nedfirningsutrustning för att minimera skador på mark och fasta föremål under trädkronan.

 

Traditionell trädfällning

Traditionell trädfällning är ett tillvägagångssätt som tillämpas om utrymme och markförhållanden tillåter det.

Det gör vi främst i skogspartier eller vid etableringar av byggtomter. Vi gör alltid en noggrann riskanalys via en checklista innan varje fällningsmoment, som ligger till grund för vilken metod som ska användas.

 

Trädfällning med skylift

Vanligaste anledningen till att använda skylift är att trädet är i så dåligt skick att det inte går att klättra säkert.

Det kan också handla om att trädet är intrasslat i en rad ledningar som avsevärt försvårar arbetet för trädklättraren. När flera ihopväxta träd ska fällas samtidigt kan skylift vara ett bra alternativ eftersom det då går snabbare än att klättra i träden.

Du vet väl att du kan använda RUT-avdrag
vid trädfällning och stubbfräsning 

Kontakt:  070-721 66 23  I  wallmanstradfallning@gmail.com