Stubbfräsning

Plana ut efter trädborttagning

Stubbfräsning är ett enkelt och effektivt sätt att ta bort stubbar.

Vi debiterar efter antalet stubbar och deras respektive diameter vid marknivån – lite hänsyn tas också till hur framkomligheten är. 

Frässpån som blir kvar kan vi ta bort mot en kostnad. Annars är det går det bra att blanda med jord och läggas på rabatter eller som jordförbättring där du behöver. 
Kom ihåg att du får ROT-avdrag vid stubbfräsning. 

Du vet väl att du kan använda RUT-avdrag
vid trädfällning och stubbfräsning 

Kontakt:  070-721 66 23  I  wallmanstradfallning@gmail.com